Polityka prywatności

 
ZGODA NA WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
 
 
 
W związku w wymogami formalno-prawnymi niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o nowościach, ofertach handlowych i promocjach organizowanych przez Happy Gifts Europe Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu. 
 
Poprzez potwierdzenie zgadzacie się Państwo na:
 
1. otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2           ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.,             poz. 1422),
 
2. udostepnienie swoich danych firmie Happy Gifts Europe Sp. z o.o. oraz podmiotom z nią współpracującym,       a także ich przetwarzanie do celów marketingowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o                     ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych jest Happy Gifts Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Pszczyńskiej 2. Dane osobowe zbierane są przez wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi otrzymywania informacji handlowej. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi. Otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne i bezterminowe.
 
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Wystarczy rezygnację dołączyć wysyłanej do nas korespondencji lub poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, pod numerem +48 32 289 98 72.
 
Mapa serwisu
O szczegóły pytaj
konsultanta...


Masz pytania? Zadaj je
naszemu konsultantowi.


Zadzwoń!

  32 289 98 72-73
@   info@happygifts.eu

Wybierz kolekcję

Wybierz produkt

Wybierz kolor